Privacyverklaring

MeMo Service en Advies, gevestigd aan Sint Antoniusstraat 38 5954 NB Beesel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MeMo Service en Advies Sint Antoniusstraat 38 5954 NB Beesel 06 – 13 83 05 52

M.A.P. Puts – Smeets is de Functionaris Gegevensbescherming van MeMo Service en Advies. Zij is te bereiken via memozorg@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MeMo Service en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via memozorg@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MeMo Service en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MeMo Service en Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MeMo Service en Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MeMo Service en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 2 jaar
 • Telefoonnummer > Bewaartermijn > 2 jaar
 • E-mailadres > Bewaartermijn > 2 jaar
 • Adresgegevens > Bewaartermijn > 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

MeMo Service en Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MeMo Service en Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

MeMo Service en Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MeMo Service en Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/-si-tuatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam van de cookie Doel Bewaartermijn Type
_ga Google Analytcis Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar Statistieken
_ga_# Google Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar Statistieken
_GRECAPTCHA Google reCAPTCHA Een cookie die door Google reCAPTCHA wordt uitgevoerd om zijn risicoanalyse te verschaffen. 179 dagen Functioneel
rc::a Google reCAPTCHA Een cookie die door Google reCAPTCHA wordt uitgevoerd om zijn risicoanalyse te verschaffen. permanent Functioneel
rc::b Google reCAPTCHA Een cookie die door Google reCAPTCHA wordt uitgevoerd om zijn risicoanalyse te verschaffen. sessie Functioneel
rc::c Google reCAPTCHA Een cookie die door Google reCAPTCHA wordt uitgevoerd om zijn risicoanalyse te verschaffen. sessie Functioneel

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, afbeeldingen en/of foto´s te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, afbeeldingen en/of foto´s door MeMo Service en Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, afbeeldingen en/of foto´s die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, afbeeldingen en/of foto´s of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, afbeeldingen en/of foto´s sturen naar memozorg@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MeMo Service en Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.-nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MeMo Service en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@memozorg.nl.

 De website van MeMo Zorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Ben jij onze nieuwe thuiszorg-ster?

Zoek je een baan waarbij je veel kunt reizen en zelfstandig blijft? Ben je VIG'er, verpleegkundige of ziekenverzorgende en werk je het liefst in een klein, gemotiveerd team? Heb je ook nog ervaring in de particuliere thuiszorg of 24-uurszorg en bouw je graag een persoonlijke band op met cliënten? Dan zoeken wij JOU!

Zorg afgestemd op uw wensen

 • Persoonlijke verzorging en betrokkenheid
 • Altijd begeleiding op maat
 • Vakbekwame en vriendelijke medewerkers
 • Vast team verzorgers
 • Gemotiveerd team
 • Meer dan alleen thuiszorg